OR ontwikkeltraject

Als lid van een Ondernemingsraad bevind je je in een bijzondere positie. Je zit aan tafel met de bestuurders van jouw onderneming, je krijgt informatie over de prestaties en plannen van het bedrijf en je hebt medezeggenschap over de belangrijkste besluiten die er genomen worden. OR-lid zijn is een mooie en eervolle taak en tegelijk kan het soms knap lastig zijn om er je weg in te vinden. Je hebt te maken met de meningen en wensen van je achterban en je wilt constructief in gesprek zijn met de bestuurders. Je krijgt soms behoorlijk complexe materie op je bord en moet advies of instemming geven op besluiten die veel impact kunnen hebben op het bedrijf en de medewerkers. Ga er maar aan staan!

Vakkennis – Profilering – Positionering – Teamontwikkeling – Gespreksvaardigheden – Plezier!

Hier gaan we mee aan de slag

Om goed te kunnen opereren als (C)OR is het van groot belang dat de leden een effectief team vormen. Een team dat de rechten en plichten van een OR goed kent, dat op elkaar ingespeeld is en op een goede manier het gesprek met achterban en bestuurders kan voeren. Dit ontwikkeltraject is precies voor dat doel ontworpen. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Kennis van de belangrijkste artikelen uit de WOR, en hoe die in de praktijk toe te passen;
  • Teamvorming en teambuilding in de specifieke context van de OR, hoe je als OR team te positioneren;
  • Gesprekvaardigheden in relatie tot de rol en positie van de OR tussen achterban en bestuurders;
  • Effectieve vergadertechnieken;
  • Oefenen met kennis en positie in een OR-Game;
  • Inspanning en ontspanning: hoe laad je je batterij op zodat je optimaal kunt functioneren in een uitdagende functie als OR-lid.

Om goede stappen te zetten in de professionalisering van je OR team helpt het om even écht afstand te nemen van de dagelijkse praktijk. Wij bieden daarom OR-ontwikkeltrajecten op maat aan. Dit doen we in de vorm van geheel verzorgde twee- of driedaagse trajecten op Terschelling. Uiteraard is het ook mogelijk om trajecten op het vaste land te volgen. Met een mix van binnen- en buitenactiviteiten ga je als team actief met elkaar aan de slag. Je leert, je bouwt, je ontwikkelt en je ontspant. Je investeert in jezelf en in je OR-team, en daarmee in de kwaliteit van het bestuur van jouw organisatie. Een onderneming die echt invulling wil geven aan goed werkgeverschap kent de waarde van een professionele OR en is bereid daarin te investeren. Return On Investment gegarandeerd!

Wie begeleiden jullie?

Jullie zijn in goede handen bij twee coaches/trainers met veel kennis van en ervaring op het gebied van het werkveld van de OR in de praktijk; Eline Boogaerdt en Mieke Kissing. Daarnaast worden jullie door een ervaren advocaat arbeidsrecht, Ariënne Inden, helemaal bijgespijkerd op het gebied van de WOR en de praktische toepassing daarvan.

Laten we kennismaken!

Bel mij
Mail mij
Stel je vraag