Teamcoaching

Voor teams

‘Waarom lukt het ons maar niet om tot beslissingen te komen?’
‘Hoe komt het dat de samenwerking in ons team niet lekker loopt en we afspraken niet nakomen?’ ‘Waarom krijgen wij als management team maar geen aansluiting bij de organisatie?’
Zomaar een greep uit een aantal vraagstukken waarbij de inzet van teamcoaching een duurzame verandering kan bewerkstelligen.

Met teamcoaching ga je op zoek naar de vaak niet zichtbare, maar wel voelbare onderstromen die van invloed zijn op hoe het team in het hier en nu functioneert. In plaats van pleisters plakken op de pijnlijke plek, ga je met je team op zoek naar de oorsprong om duurzame resultaten te boeken.

“Elk teamlid draagt bij aan het patroon en het in stand houden ervan. Alleen als alle teamleden verantwoordelijkheid nemen voor het interactiepatroon en hun rol in de interactie veranderen, is verandering mogelijk.”

Wat is mijn rol?

Ik begeleid teams intensief tijdens een teamcoachtraject. Eigen verantwoordelijkheid van het team en de leden is hierbij het uitgangspunt. Tijdens de teamcoaching zet ik verschillende methodieken en werkvormen in om het zelfinzicht van het team te vergroten en daarmee voor de betrokkenen resultaten zichtbaar en voelbaar te maken met als doel een duurzame en effectieve verandering.

Behoefte aan een verdiepende kennismaking? Dan passen teamdagen bij jouw team. Start van een nieuw team, focus op een bepaald doel van een team of de samenwerking verbeteren binnen het team kunnen thema’s zijn voor teamdagen. Afhankelijk van het doel van de teamdagen, wordt een effectief programma opgesteld. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het gedrag in de bovenstroom (dat wat zichtbaar is), maar ook naar wat er speelt in de onderstroom (dat wat niet direct zichtbaar wordt). Teamdagen kunnen een start vormen van een langer teamcoach traject.

Ik ben St!r gecertificeerd.

Laten we kennismaken!

Bel mij
Mail mij
Stel je vraag